lodzkiespotkaniateatralne.pl
projekt artystyczny prezentujący różnorodne dziedziny teatru i tańca współczesnego
Organizator
Łódzki Dom Kultury
Instytucja Kultury
Samorządu Wojewódtwa
Łódzkiego
Łódzkie
Ministerstwo Klultury i Dziedzictwa Narodowego
zrealizowano z udziałem
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

projekt Jan Zieliński

Jury 

Piotr Cieplak
Krzysztof Sielicki
Lech Śliwonik
Paweł Szkotak

(...) Chcielibyśmy z uznaniem odnotować obecność dojrzłych teatrów w części konkursowej, których spektakle stworzyły interesujący kontekst dla prób i poszukiwań grup młodych, niekiedy zaczynających swą drogę (...).

Nie da się w jednym zdaniu uchwycić rangi Łódzkich Spotkań Teatralnych w naszym życiu kulturalnym, ani nawet jakości tegorocznego przeglądu. Owa ranga jest konsekwentnie budowana od chwili wznowienia imprezy: staranny i reprezentatywny dobór przedstawień konkursowych i spektakli towarzyszących, troska o utrzymanie profilu programowego, ważki dorobek corocznych seminariów, skromne ale cenne incjatywy wydawnicze - oto najważniejsze istotne elementy ŁST.
W tym roku ich obecność została potwierdzona. Poziom artystyczny dziesięciu przedstawień konkursowych jury ocenia bardzo wysoko i stwierdza, że impreza ma bezwątpliwe znaczenie dla teatrów w Polsce - bez dzielenia tego teatru na profesjonalny i niezawodowy, ogólnopolski i terenowy.
Nie sposób nie podkreślić różnorodności i bogactwa form i gatunków - od rozbudowanego widowiska anektującego wielkie przestrzenie i wykorzystującego wielu wykonawców do kameralnego dyskursu o jednostkowej egzystencji, od teatru tańca i ruchu do wyciszonego i refleksyjnego teatru słowa. Ważne przy tym, że we wszystkich niemal dokonaniach widać wysokie umiejętności warsztatowe, udane starania o teatralny kształt wypowiedzi.
Teatr wszakże, którego miejscem stała się Łódź, nie sprowadzał się nigdy do zabiegów o estetycznę stronę swych propozycji - chciał również mówić o kwestiach moralnych, społecznych, chciał manifestować swój pogląd na świat. Można spróbować odczytywać najważniejsze rysy dzisiejszego światopoglądu na podstawie zaprezentowanych spektakli - odnajdujemy w nich akceptację wolności życiowej i artystycznej, niezgodę na dominację jednej postawy bądź ideologii, niezgodę na chaos i rozmycie kryteriów, opowiedzenie się za badaniem rzeczywistości a nie jej etykietowaniem, opowiedzenie się także za wspólnotą, za innymi ludźmi.
Charakterystyczne przy tym, że jest to światopogląd obejmujący więcej niż jedno pokolenie, bo też teatr obecny na ŁST jest zjawiskiem ponadgeneracyjnym: w Łodzi spotkali się młodzi i pokolenia ich rodziców. Wolno przeto sądzić, że potrzeba uporządkowania świata i odpowiedź na istotne pytania jest potrzebą coraz powszechniejszą. Jest bardzo ważne, by teatr takie fakty uwidaczniał i potwierdzał.
By móc teraz powiedzieć tyle ciepłych zdań, konieczny był wcześniejszy wysiłek organizatorów. Serdecznie dziękujemy Łódzkiemu Domowi Kultury a także instytucjom i osobom, które ten wysiłek wspierają.
Łódź, dn. 15 grudnia 1996 r.


I Nagroda

Studio Teatralne Słup z Łodzi
za spektakl Siedem dni Polaka - tytółmyloncy

II Nagroda (trzy równorzędne)

Teatr Stajnia Pegaza z Spootu
za kształt inscenizacyjny przedstawienia Oskar-zm

Teatr Dada von Bzdülöw z Gdańska
za oryginalność formy spektaklu
Człowiek, który kłamał, na przykład Heiner Müller

Teatr Porywacze Ciał z Poznania
za odwagę artystyczną spektaklu I love you

Nagroda za scenariusz

Andrzej Stóż do przedstawienia Fotografie
Trzeci Teatr w Drodze z Bydgoszczy

Nagroda za scenariusz i reżyserię

Jan Kasper
za spektakl Wistość tych rzeczy
Teatr Prób z Wągrowca

Nagroda za reżyserię

Ewa Ignaczak
za spektakl Oskar-zm*** Konkurs  /  ** Gość ŁST  /  * Prezentacje

Terminus A Quo (Nowa Sól)
Anna Livia, gotha potwór ***
 
Zespół Teatralny Dziewiątka (Dębno Lubuskie)
Smutne królestwa **
 
Stowarzyszenie Mandala (Kraków)
Jak ona zrobi to co on, a on, to co ona, to nic z tego dobrego nie wyjdzie *
 
Teatr im. Alberta Tison (Żnin)
Psalm *
 
Towarzystwo Wierszalin Teatr (Supraśl)
Zośka wariatka *
monodram śpiewany Joanny Kasperek
 
Teatr Cogitatur (Katowice)
Il fono d'oro *
 
Teatr Akademia (Warszawa)
Łagodna ***
 
Zespół Teatralny 28 DH (Włyń)
Park Włyński **
 
Teatr Coś (Wągrowiec)
Ezra - historia pewnej wrażliwości ***
 
Teatr Grupa Chwilowa (Lublin) i Teatr z Lublina
Dom nad morzem *
 
Teatr Kreatury (Gorzów Wielkopolski)
Fistaszek-Postacie ***
 
Teatr 3/4 Zusno (Białystok)
Gianni, Jan, Johan... *
 
Dejvické Divadlo (Czechy - Praga)
Kvas krále Vondry XXVI *
 
Teatr Grupa Chwilowa (Lublin) i Teatr z Lublina
Dom nad morzem *
 
Teatr Wiczy (Brodnica)
Siechce ***
 
Teatr Studio Czyczkowy (Bydgoszcz)
Historia Wody ***
 
Łódzka Scena Plastyczna Studio 03 (Łódź)
Arche ***
 
Biuro Poszukiwań Teatralnych (Poznań)
Monolog o martwej mniszce ***
 
Teatr Ósmego Dnia (Poznań)
Tańcz póki możesz *
 
Pokaz pracy warsztatowej prowadzonej przez Katarzynę Deszcz i Andrzeja Sadowskiego ze studentami Dartington Collage of Arts
Zachowaj spokój, o ile jest to możliwe *
 
Janusz Stolarski (Teatr Polski w Poznaniu)
Zemsta czerwonych bucików *
 
Teatr of Manhattan (Łódź)
Drzwi na wprost ***
Laureat Barbórkowych Spotkań Teatralnych (Dąbrowa Górnicza)
 
Teatr Ósmego Dnia (Poznań)
Tańcz póki możesz *


.............

Imprezy Towarzyszące

Warsztaty teatralne w łódzkich liceach prowadzone przez:

Teatr Ósmego Dnia (Poznań)
Teatr Mandala (Kraków)
Towarzystwo Wierszalin (Supraśl)
Piotr Tomaszuk, Joanna Kasperek
Teatr Biuro Podróży (Poznań)
Paweł Szkotak, Jarosław Siejkowski
Teatr Snów (Gdańsk)
Alicja Mojko
Teatr Cogitatur (Katowice)
Marcin Herich, Katarzyna Izdebska
Teatr Grupa Chwilowa (Lublin)
Elżbieta Bojanowska
Teatr im. Alberta Tison (Żnin)
Jerzy Lach
Teatr Provisorium (Lublin)
Jacek Brzeziński


Seminarium (dwudniowe)

Prowadzenie:
Dariusz Leśnikowski
   
Prezentacja referatów:
Marcin Herich (Katowice)
Alternatywność
Jarosław Fret (Wrocław)
Gardzienicki dar języków - próba opisania aktorstwa Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice
ks. dra Marian Lewko (Lublin)
Leszek Mądzik i jego teatr reinterpretacji parabolicznych
Jarosław Fret (Wrocław)
Przestrzeń w teatrze ulicznym - na przykładzie Giordano Teatru Biuro Podróży
Grzegorz Stawiak (Wrocław)
Czwarty teatr


Pokaz notacji filmowej spektaklu z 1970 roku
W rytmie słońca Teatru Kalambur - w 25 rocznicę pierwszej prezentacji.
rozmowa z Bogusławem Litwińcem.


Otwarta dyskusja z udziałem gości ŁST
Miejsca teatru alternatywnego w krajobrazie współczesnego teatru polskiego:

prof. Aldona Jawłowska-Curlanis
prof. Piotr Krakowski
Łukasz Drewniak
Bogusław Litwiniec
Krzysztof Mieszkowski
Jacek Sieradzki
Lech Raczak


Rozmowy o Północy
(z udziałem twórców, krytyków, publiczności i jurorów - trzydniowe)

Teatr Stajnia Pegaza z Sopotu

Nagroda dla młodego aktora

Małgorzata Ułasik
za rolę Czernaj Kucharki w spektaklu Oskar-zm
Teatr Stajnia Pegaza z Sopotu

Wyróżnienie zespołowe

dla aktorówz Brodnicy
za wykonanie spektaklu Sarkazja
Teatr Wiczy (Rodzina)
 

Miejsca prezentacji
 
Łódzki Dom Kultury (ŁDK)
ul. Traugutta

Kluby festiwalowe
 
Restauracja Kawiarnia Łódka
ul. Traugutta 18
czynne do 21.00
 

opracowanie merytoryczne strony Marcin Wartalski|design www Marta Maro|cms www.kropa.info
YouTubeFacebook